Den helige ande

När jag tänker på religiösa frågor, tänker jag att grunden till allt är den helige ande. Det är den som går in i oss när vi föds, och som lämnar oss när vi dör. Vi skulle klara oss alldeles utmärkt med den helige ande, men för att göra det andliga mer begripligt för oss har vi dessutom Gud Fader och Jesus Kristus. 

Vi har behovet av att förkroppsliga det andliga. Vi vill gärna se ansikten framför oss när vi går in i bön. Vi vill ha en historia att hänga upp vår tro på. Jag tror inte att bibeln är ett påhitt. Hur skulle den kunna vara det? Jag tror säkert att Jesus gått omkring på jorden, men jag tror att hans gärningar inte var lika uppmärksammade av hans samtid som av senare historieskrivare. Därför tror jag också att Jesus kan finnas mitt ibland oss i dag, eller att han har funnits mitt ibland oss fast vi inte förstått det. Mahatma Gandhi, Raoul Wallenberg, Moder Teresa...

Kristusgestalten

Kristus skall uppstå igen på den yttersta dagen. Men en dag kan ju med bibliska mått vara väldigt lång. Jorden skapades tex. på sju dagar. Rimligtvis borde det röra sig om sju eoner eller sju tidsrymder.Den yttersta dagen kanske i så fall började någon gång på 1500-talet, när européerna började sin kolonisering, när dynamit och skjutvapen uppfanns, och när industrialismen och miljöförstöringen började ta över. Vi kanske lever mitt i den yttersta dagen som fortsätter med oförminskad styrka, och den kanske kommer att fortsätta i många århundraden, eller årtusenden till.  Och varför skulle Kristus manifesteras i bara en person, under ett liv? Om Kristus är ett resultat av den helige ande, måste han kunna förkroppsligas i flera personer, samtidigt, vilket lär behövas i vår tid.

Kyrkan

Liksom vi har ett behov av att förkroppsliga den helige ande, har vi också ett behov av att ge den ett rum som vi kan gå till. Det rummet är kyrkan.
Med all respekt för kyrkan, tycker jag ändå att mitt kyrkorum är skogen, vattnet och naturen. Jag känner mig aldrig så nära Gud som när jag är långt borta från trafik, hus och människor.
Jag tycker också om att besöka gamla kyrkor. Tyvärr är de ju ofta stängda i dag på grund av stölder, men när jag kommer in i en äldre kyrka, porten slår igen efter mig, det knakar när jag sätter mig i den gamla träbänken, då kan jag uppleva den andliga kraft som samlats innanför väggarna under flera århundraden. Den känslan kan jag inte förklara på annat sätt än att den helige ande är närvarande i mig just då.
I moderna kyrkor är det en helt annan sak. Där är det människorna i församlingen som förmedlar anden, och hur entusiastiska och tillmötesgående de än är, så kan jag aldrig känna att anden landar i mig på samma sätt där.

Religioner

Varför har vi egentligen olika religioner? Det är en fråga som har sysselsatt mig ända sedan jag var barn. Om det nu är anden som är det gemensamma för alla olika religioner, så är det väl bara olika kulturella skillnader som gör att anden låter sig manifesteras på olika sätt? Men det finns en farlig tendens att tänka "jag har rätt och du har fel".

Jag tycker egentligen att de finaste religionerna är naturfolkens, där man låter anden manifesteras i ett djur, ett träd, eller kanske en sten. Ingen kyrka, inga pengar i världen, kan få dessa människor att känna sig lyckligare än vad de redan är. De lever i fullständig harmoni med naturen, med djuren, med sig själva, och med anden.