Vad är det med lyckta dörrar och galenskap? Jag kan inte påstå att jag är speciellt insatt i turerna kring svenska akademien men jag tror säkert att de flesta är rätt trevliga prickar. Helt obildade är de väl inte heller. Men så fort de hamnar innanför lyckta dörrar förvandlas de till monster. Innanför dörrarna legitimeras vilka stolligheter som helst, så länge det inte sprids till verkligheten utanför dörrarna.

Inom många ordenssällskap sker mötena också innanför dörrar som är stängda och bevakade. Det finns en stor likhet mellan vanliga ordensällskap och svenska akademien. De "hemligheter" som det vurmas så stort för i ordenssällskapen är verkligen inte några märkvärdigheter. Man värnar också ofta om sin långa tradition vilket bara är en omskrivning för konservatism. Gud förbjude förnyelse och förändring!

Men när man besitter hemlig kunskap och har möten innanför lyckta dörrar besitter man också ett visst mått av makt. Låt vara att maktutövandet bara sker hos en begränsad skara, men det är ändå makt. Och maktlystnad, om än i liten skala, kan leda till att man tappar huvudet.

I ordenssällskap är det viktigt med grader och gradgivningar. Tanken är att man stiger i graderna och kommer närmare den gudomliga fullkomligheten. I själva verket kommer man längre och längre ifrån verkligheten och låser in sig själv med allt tyngre och säkrare lås. 

Alla har allt att vinna på öppenhet och dialog. Om svenska akademien hade börjat förnya sig någon gång i början på 1800-talet och sedan fortsatt med jämna mellanrum, och om dörrarna hade varit olåsta, kanske vi inte hade haft den här krisen som vi har nu. Svenska akademiens grundidé är ju jättebra. Vi behöver en samling intellektuella som vårdar och ser över vårt språk.

Och de ordenssällskap som finns och som kämpar mot ett alltför ålderstiget medlemsskap skulle kanske föryngras om de vågade förnya sig och låsa upp dörrarna lite mer. Många ordenssällskap har fina grundtankar och det vore synd om de dog ut bara för att några inlåsta och konservativa krafter till varje pris vill hålla sig kvar vid makten.