Läste i dag räddningstjänstens fina motivering till varför de inte vill att Sverigedemokraterna ska besöka dem. Här är ett kort utdrag:

"Alla människors lika och okränkbara värde är en viktig grund för vår yrkesutövning i räddningstjänsten. En grund som är oförenlig med rasistisk politik. Tilliten och förtroendet till kollegan intill dig i brandbilen betyder allt när larmet går. Det får aldrig spela någon roll vem det är bakom rökdykarmasken. Och det spelar aldrig någon roll vem det är som behöver vår undsättning. I vårt arbete möter vi dagligen Malmös fantastiska invånare, med ett gemensamt ursprung på 178 olika nationaliteter. Vi kommer alltid göra vårt yttersta för er säkerhet – utan undantag, oavsett vilka ni är".

Så tänkte jag: Det där gäller väl alla yrkesgrupper egentligen. Och så roade jag mig med att byta ut några ord och då blev texten så här:

"Alla människors lika och okränkbara värde är en viktig grund för vår yrkesutövning i lärarkåren. En grund som är oförenlig med rasistisk politik. Kärleken och förtroendet till eleven i klassrummet betyder allt när lektionen börjar. Det får aldrig spela någon roll vem det är i klassrummet. Och det spelar aldrig någon roll vem det är som behöver vår hjälp. I vårt arbete möter vi dagligen Tranås fantastiska elever, med ett gemensamt ursprung på flera olika nationaliteter. Vi kommer alltid göra vårt yttersta för er utbildning – utan undantag, oavsett vilka ni är".

För är det inte så? Åtminstone så länge man jobbar med människor får det ju inte spela någon roll vem man jobbar med. Vad den personen har för ursprung, kultur eller religion. Om det ska spela roll är vi väldigt farligt ute.